Політика приватності

  Політику опубліковано: тут буде дата
  Поточна редакція: тут буде дата

  Ми розробили цю Політику приватності, оскільки усвідомлюємо всю важливість захисту Ваших Персональних Даних від незаконної Обробки та поширення. Нашою головною метою є надання чіткого пояснення того, як Ми збираємо та використовуємо Персональні Дані, які Ви надаєте Нам, як захищаємо Вашу конфіденційність.

  Ми прагнемо забезпечити, щоб Ви могли користуватися Сайтом з впевненістю, що Ваші Персональні Дані належним чином захищені і Обробляються відповідно до законних вимог та стандартів. Ми обіцяємо ставитись до будь-яких Ваших Персональних Даних з особливим ступенем турботи та прагнемо забезпечити безпечний рівень їх зберігання.

  Метою Політики є забезпечення прав і свобод Користувачів при Обробці їх Персональних Даних, у тому числі захист прав на недоторканність, зокрема від несанкціонованого доступу і розголошення Персональних Даних. Тому Компанія надає важливе значення дотриманню конфіденційного порядку поводження із Персональними Даними Користувачів.

  Політика розроблена та діє з урахуванням Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), Закону України “Про захист персональних даних”, а також інших нормативно-правових актів і міжнародно визнаних практик із захисту Персональних Даних.

  Якщо Ви відвідуєте Сайт та/або бажаєте стати клієнтом / партнером Компанії, та/або бажаєте відгукнутись на вакансію, розміщену на Сайті, ця Політика стосується Вас. Продовжуючи використовувати Сайт, Ви підтверджуєте, що Ви:

  • належним чином поінформовані про порядок, мету та інші умови Обробки Персональних Даних, що викладені в Політиці;

  • надаєте Згоду на збір, Обробку та використання Ваших Персональних Даних згідно з умовами Політики;

  • маєте достатній обсяг правоздатності та дієздатності для надання Згоди з умовами Політики. У випадку, якщо Ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, цим Ви підтверджуєте, що Згода з цією Політикою надана Вашими батьками або опікунами, що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені чинним законодавством давати таку Згоду.

  Ми звертаємо Вашу увагу на необхідність ретельного ознайомлення  з умовами Політики перед використанням Сайту. Якщо Ви не Згодні, або не можете підтвердити зазначене, Ви повинні негайно припинити використання Сайту. У такому разі Ви повинні (а) зв’язатися з Нами й подати запит на видалення Ваших Даних; (б) залишити Сайт та не використовувати його.

  1. Основні терміни, які використовуються в Політиці.

  Політика приватності — цей документ, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: Тут буде лінк (“Політика”).

  Компанія — ТОВ «ДІДЖИТАЛ ПЕРФОРМАН С ГРУП», ідентифікаційний код: 42043675, місцезнаходження: 3150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 103а (далі — “Компанія”, “Ми”, “Нас”, “Нам”, “Наші”). 

  “Сайт” — вебсайт, що розташований за посиланням: лінк, весь контент та сторінки, що містяться на ньому.

  Послуги — це набір комплексних рішень та/або послуг у сфері digital-маркетингу, що пропонуються Компанією, повний перелік яких розміщений на Сайті. 

  Суб’єкт Персональних Даних — особа, яка відвідує та/або користується Сайтом, стосовно якої здійснюється Обробка її Персональних Даних (“Користувач”, “Ви”, “Вас”, “Вам”).

  Персональні Дані — будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати за допомогою цієї інформації (“Субʼєкта Персональних Даних”) (“Персональні Дані”, “Дані”).

  Обробка Персональних Даних — будь-яка операція або низка операцій з Персональними Даними або наборами Персональних Даних з використанням автоматизованих засобів або без них, такі як збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

  Володілець (Контролер) Персональних Даних — Компанія, яка визначає цілі та засоби Обробки Персональних Даних, встановлює склад цих Даних і процедури їх Обробки.

  Розпорядник (Оператор) Персональних Даних — Компанія або інші особи, яким Володільцем Персональних Даних або законом надано право Обробляти Персональні Дані від імені Володільця.

  Згода — будь-яке вільно надане, конкретне, поінформоване та однозначне зазначення бажання Суб’єкта Персональних Даних, яким він чи вона підтверджує Згоду на Обробку своїх Персональних Даних шляхом вчинення чітких ствердних дій зі свого боку.

  Загальний регламент про захист даних — Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2016/679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб у звʼязку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (“GDPR”).

  Закон України “Про захист персональних даних” — Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. №2297-VI.

  2. Які Персональні Дані Ми Обробляємо?

  2.1. Персональні Дані, які Ви надаєте Нам особисто:

  Ми збираємо та Обробляємо Персональні Дані, які надаються Користувачем особисто шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті під час бронювання зустрічі, замовлення Послуг, надсилання пропозиції “Стати партнером”, відгукування на вакансії, залишення запиту для звʼязку з нами, підписки на отримання “Новин перформанс-маркетингу щотижня”, до яких належить, в залежності від обставин:

  • прізвище, ім’я та по батькові особи;

  • контактний номер телефону;

  • електронна адреса;

  • галузь діяльності;

  • посилання / ідентифікатор (ID) профілю Користувача в LinkedIn, Facebook та інших соціальних мережах, інформацію про яку вирішить надати Користувач;

  • інша інформація, яку Ви самостійно, добровільно та свідомо можете залишити під час заповнення спеціальних форм на Сайті, а також під час контактування з Нами.

  Ми збираємо тільки ті Персональні Дані, які свідомо і добровільно надані Вами як Суб’єктом Персональних Даних, або інформацію, що містилась в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилали Нам електронною поштою при зверненні, включаючи зміст повідомлення та мета дані, що відповідно до вимог законодавства є Згодою Субʼєкта Персональних Даних на Обробку своїх Персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх Обробки.

  2.2. Дані, які Ми Обробляємо в автоматичному режимі:

  Перелік Персональних Даних, які Ми автоматично отримуємо від Вас під час використання Сайту, включає:

  • Дані про вік, стать, інтереси Користувача;

  • Дані про операційну систему Вашого комп’ютера / ноутбука / планшетного компʼютера / мобільного пристрою та тип браузера, тип Вашого мобільного пристрою, унікальний ідентифікатор пристрою (UDID) чи ідентифікатор мобільного обладнання (MEID) Вашого мобільного пристрою, мову інтерфейсу операційної системи Вашого пристрою;

  • Дані геолокаційного розташування в тому обсязі, в якому налаштування Вашого пристрою дозволяють Нам збирати таку інформацію;

  • Дані про платформу, на якій було відвідано Сайт;

  • інформацію щодо відвіданих адрес сторінок;

  • IP- чи MAC-адресу Вашого пристрою;

  • інформацію про час відвідування Сайту та взаємодію із Сайтом тощо.

  2.3. Cookies.

  Як і багато інших вебсайтів, Ми використовуємо технологію файлів Cookies, щоб збирати інформацію про Вашу активність на Сайті. Файли Cookies нам необхідні для покращення та вдосконалення досвіду взаємодії Користувачів із Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію. Ви можете ознайомитись детальніше із порядком використання файлів Cookies у Політиці збору файлів Cookies, що знаходиться за посиланням: лінк

  3. Чиї Персональні Дані Ми не Обробляємо?

  Ми свідомо не Обробляємо Персональні Дані осіб, які не досягнули віку 16 років, а також не пропонуємо їм користуватися Сайтом. 

  Якщо Ми дізнаємося, що особа, котра не досягла віку, з якого дозволено Обробляти її Персональні Дані, надала Нам свої Персональні Дані без Згоди законного представника, опікуна чи іншої особи, уповноваженої на надання такої Згоди, Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для видалення таких Персональних Даних.

  Якщо особа, віком до 16 років, надала Нам свої Персональні Дані, Ми просимо батьків, законних представників, опікунів, піклувальників дитини зв’язатися з Нами за контактною інформацією, наданою нижче, щоб Ми видалили такі Дані з Наших систем.

  4. Цілі Обробки Персональних Даних.

  Ми Обробляємо надані Вами Персональні Дані лише задля конкретних та обмежених цілей, що зазначені нижче:

  Надання Послуг. Ми використовуємо надані Вами Дані для того, щоб звʼязатись з Вами після заповнення форми для замовлення Послуг та надати необхідний обсяг додаткової інформації, яка може Вас цікавити стосовно окремої Послуги або їх сукупності, та/або надати Вам право на отримання обраних Послуг від Компанії. 

  Розвиток партнерства. Компанія Обробляє Персональні Дані осіб, які поділяють цінності та бачення Компанії щодо розвитку бізнесу в інформаційних технологіях та digital-сфері, а також заповнили відповідну форму на Сайті, що свідчить про бажання таких Користувачів стати партнерами Компанії. Обробка здійснюється з метою розгляду поданих заявок та отримання можливості надалі вступити у партнерські відносини з обраними Користувачами.

  Зростання команди Компанії. Обробка Персональних Даних Користувачів, які відгукуються на вакансії, розміщені Компанією на Сайті, здійснюється з метою відбору кандидатів, які мають належний досвід та кваліфікацію і відповідають вимогам вакансій. Дані, залишені Користувачами, можуть бути використані для звʼязку з ними з метою запрошення їх до проходження наступного етапу у відборі кандидатів. 

  Зв’язок. Ми використовуємо зібрані Персональні Дані для того, щоб зв’язатися з Вами після того, як Ви заповнили форму для зворотного звʼязку, та надати ефективну клієнтську, технічну або іншу підтримку з питань, які могли виникнути у Користувача. 

  Врегулювання претензій. Ми використовуємо Персональні Дані з метою ефективного та своєчасного врегулювання претензій від Користувачів, що виникли у зв’язку з використанням Сайтом.

  Управління та поліпшення Сайту. Увесь час Ми намагаємось удосконалювати функції, що підтримують роботу Сайту. Це дозволяє Користувачам безперебійно, швидко та якісно використовувати Сайт.

  Розробка й підтримка безпеки Сайту. Ми відстежуємо збої в роботі Сайту та створюємо програмні рішення для їх усунення, а також здійснюємо моніторинг використання, зловживання й потенційного зловживання Сайтом.

  Надсилання повідомлень щодо публікацій в розділі “Блог”. У разі, якщо Користувач залишить власну електронну пошту з метою оформлення підписки на отримання новин перформанс-маркетингу щотижня, Компанія буде використовувати такі Дані з метою здійснення регулярних відправлень інформаційних листів на зазначену Користувачем електронну пошту про нові публікації Компанії в розділі “Блог” на Сайті. 

  5. Юридичні підстави для Обробки Ваших Персональних Даних.

  Для Обробки Ваших Персональних Даних Ми керуємось такими юридичними підставами:

  • Ваша Згода на таку Обробку;

  • укладення та виконання правочину, стороною якого Ви є;

  • необхідність виконання обов’язку Володільця Персональних Даних, який передбачений законом.

  При Обробці Ваших Персональних Даних, Ми також розглядаємо та збалансовуємо будь-який потенційний вплив на Вас (як позитивний, так і негативний) та Ваші права відповідно до законодавства про захист Персональних Даних. Ми використовуватимемо Ваші Персональні Дані лише відповідно до цілей, описаних у цій Політиці.

  6. Як Ми зберігаємо та Обробляємо Ваші Персональні Дані?

  Ми зберігатимемо Персональні Дані, які були надані Вами особисто, стільки часу, скільки це обґрунтовано необхідно для досягнення цілей, викладених у цій Політиці (включно з наданням Вам Послуг). Ми також зберігатимемо Ваші Персональні Дані, якщо це буде необхідно для дотримання Наших юридичних зобов’язань, а також до моменту відкликання Згоди з боку Користувача. Такі Персональні Дані зберігаються в CRM-системах, які Ми використовуємо для Обробки Персональних Даних, зокрема це сервіс Pipedrive, який утримується компанією Pipedrive Inc., що розташована за адресою: 530 Fifth Avenue, 9th floor, Suite 802, New York, NY 10036, United States. Персональні Дані Користувачів Pipedrive зберігає в Центрах Обробки даних Rackspace в межах європейської економічної зони.

  Персональні Дані, які були зібрані Нами автоматично, зберігатимуться протягом строку в 570 днів з моменту останнього відвідування та/або використання Вами Сайту. Такі Дані збираються за допомогою сервісу Google Analytics, яким володіє Google, Inc. та можуть передаватися і зберігатися Google на серверах, що знаходяться за межами України (наприклад, в США).

  Ми будемо вживати всіх необхідних заходів, щоб гарантувати виконання всіх відповідних заходів безпеки Ваших Даних.

  Обробка Персональних Даних здійснюється з використанням комп’ютерів та/або автоматизованих засобів відповідно до процедур і методів, які відповідають цілям збору Персональних Даних.

  Ми дуже серйозно ставимося до захисту Ваших Персональних Даних. Ми здійснюємо всі комерційні обґрунтовані заходи для запобігання несанкціонованому доступу до Ваших Персональних Даних і тих Даних, що були отримані в процесі користування Сайтом. Ми прагнемо захистити Ваші Персональні Дані різними засобами з метою збереження їхньої конфіденційності та цілісності, запобігання несанкціонованому використанню або розголошенню Ваших Персональних Даних і захисту Ваших Персональних Даних від їх втрати, неправильного використання, розголошення, зміни та/або знищення. 

  Звертаємо Вашу увагу, що жоден спосіб передачі Даних через Інтернет не може давати 100% гарантії запобігання витоку інформації.

  7. Чи передаємо Ми Ваші Персональні Дані третім особам?

  Ми не здійснюємо передачу Персональних Даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання Суб’єкта Персональних Даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Ми розуміємо всю цінність Персональних Даних Наших Користувачів, а тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту Персональних Даних Користувачів, які останні добровільно і усвідомлено надають Компанії.

  У окремих випадках, з метою забезпечення належного функціонування Сайту, Персональні Дані можуть бути доступні певним категоріям відповідальних осіб Компанії (посадовим особам), діяльність яких пов’язана із забезпеченням належного функціонування Сайту або стороннім організаціям (таким як незалежним постачальникам технічних послуг, постачальникам послуг хостингу, компаніям – постачальникам інформаційних технологій, службам зв’язку), підрядникам та партнерам Компанії, яким Ми можемо доручити виконання функцій Розпорядника Персональних Даних у разі необхідності. Ви можете додатково запитати в Нас перелік вищезазначених осіб. 

  Звертаємо Вашу увагу, що Ми надаємо доступ до Персональних Даних лише тим стороннім компаніям та/або особам, що здатні належним чином гарантувати найвищий рівень захисту, конфіденційності та безпеки Персональних Даних, а також їх використання лише з метою, що не суперечить положенням Політики.

  Провайдери IT-послуг. Ми можемо залучати інші компанії (в тому числі іноземні, зокрема Hostinger International Ltd., кіпрську приватну компанію з обмеженою відповідальністю, зареєстровану за адресою 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus), що надають адміністративні та ІТ-послуги, зокрема послуги хостингу, послуги CDN, захисту від небажаного трафіку та DDoS—атак, використання хмарних сервісів і баз даних. Такі компанії можуть отримати доступ до Персональних Даних Користувача, виключно якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень угод із цими компаніями про нерозголошення конфіденційної інформації, і такі компанії не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей. Ознайомитися із політикою Обробки Персональних Даних Hostinger Ви можете за посиланням: https://www.hostinger.com.ua/polityka-konfidenciinosti. 

  З метою здійснення аналітики використання Сайту, моніторингу користувацького досвіду та отримання інформації, як Користувачі взаємодіють з Сайтом, Компанія може використовувати сервіси Google Analytics та Microsoft Clarity, що допоможе Компанії забезпечити стабільність, надійність та ефективність функціонування Сайту, знизити ризики виникнення помилок.

  Для того, щоб дізнатись як  Google Analytics  Обробляє Ваші Персональні Дані, завітайте за посиланнями: https://policies.google.com/privacy. 

  Політика приватності Microsoft Clarity доступна за наступним посиланням: https://privacy.microsoft.com/uk-ua/privacystatement. 

  Для здійснення розсилки інформаційних повідомлень Користувачам, які висловили особисте бажання на це, Компанія може використовувати платформу автоматизації маркетингу та поштового маркетингового сервісу MailChimp, якою володіє Rocket Science Group. MailChimp є частиною групи компаній Intuit, а материнська компанія – Intuit Inc.

  Ознайомитися із політикою Обробки Персональних Даних MailChimp Ви можете за посиланням: https://www.intuit.com/privacy/statement/. 

  Органи влади (України, Європейського Союзу або інших країн). Ми зберігаємо за собою право розголошувати та/або повідомляти будь-які Персональні Дані Користувача, якщо це вимагається будь-яким законом України або Європейського Союзу чи іншим нормативно-правовим актом, чи підтвердженою законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог законів України й законодавства Європейського Союзу, захисту цілісності Сайту, для виконання запитів Користувачів, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою гарантування громадської (національної) безпеки. У деяких випадках Ми також можемо надати Персональні Дані Користувача органам влади Європейського Союзу, України (як державним, так і наддержавним) та органам влади інших держав, якщо таке надання Персональних Даних вимагається законом, або в разі офіційного запиту від такого органу влади в рамках розслідування кримінального правопорушення.

  8. Які Ви маєте права щодо Ваших Персональних Даних?

  Кожний Користувач, Дані якого збираються, Обробляються та використовуються Компанією, має право:

  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних Даних, мету їх Обробки, місцезнаходження Компанії;

  • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних Даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші Персональні Дані;

  • на доступ до своїх Персональних Даних;

  • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи Обробляються Ваші Персональні Дані, а також отримувати зміст таких Персональних Даних;

  • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю із запереченням проти Обробки своїх Персональних Даних, у тому числі профайлінгу, з метою надсилання маркетингових, інформаційних матеріалів;

  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних Даних будь-яким Володільцем та Розпорядником Персональних Даних, якщо ці Дані Обробляються незаконно чи є недостовірними (“право на забуття”);

  • на захист своїх Персональних Даних від незаконної Обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

  • вимагати перенесення Персональних Даних, якщо Ви бажаєте отримати свої Персональні Дані в форматі, що легко зчитується машиною, та передати такі Дані іншому Контролеру без перешкод;

  • звертатися із скаргами на Обробку своїх Персональних Даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних Даних;

  • вносити застереження стосовно обмеження права на Обробку своїх Персональних Даних під час надання Згоди;

  • відкликати Згоду на Обробку Персональних Даних;

  • знати механізм автоматичної Обробки Персональних Даних;

  • на захист від автоматизованого рішення, яке може мати для Вас правові наслідки.

  З метою відкликати Згоду на Обробку Персональних Даних, скористатися своїм правом доступу до Ваших Персональних Даних, предʼявити вимогу про видалення Персональних Даних та реалізувати інші свої права, Ви можете надіслати відповідний запит на Нашу електронну адресу: support@procamp.agency. Ми намагатимемося відповісти Вам якомога швидше, але не довше ніж упродовж 1 (одного) календарного місяця.

  9. Надсилання Користувачеві інформаційних матеріалів.

  Періодично Ми, за попередньої Згоди Користувача, можемо надсилати на електронну адресу Користувача, яку він / вона вказав(-ла) під час оформлення підписки на отримання новин перформанс-маркетингу щотижня, інформаційні повідомлення та матеріали на відповідну тематику.

  Згода на отримання таких повідомлень надається Користувачем шляхом самостійного та добровільного зазначення електронної пошти та натискання “Підписатись” у відповідній формі на Сайті, що підтверджує бажання Користувача отримувати такі повідомлення й матеріали.

  У разі, якщо Користувач погодився отримувати інформаційні повідомлення та матеріали від Компанії, такі повідомлення й матеріали надсилатимуться Нами з будь-якого приводу, який Ми вважатимемо таким, що відповідає інтересам Користувача.

  При цьому Користувач має право відкликати Згоду на подальше отримання вищезазначених матеріалів, надавши відповідне заперечення щодо їх отримання шляхом звернення до Нас на електронну адресу: support@procamp.agency.

  10. Посилання на інші сайти.

  Ми можемо розміщувати активні посилання на сайти, які не обслуговуються Компанією. Якщо Ви відвідуєте сайти за такими посиланнями, Вам необхідно переглянути їхні політики приватності та принципи роботи. Ми не несемо відповідальності за політики та практики інших компаній, і будь-яка інформація, яку Ви надаєте таким компаніям, підпорядковується їхнім політикам приватності.

  11. Вирішення спорів.

  До моменту звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Компанією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору). Отримувач претензії впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня її отримання повинен письмово повідомити заявника про результати розгляду претензії.

  У разі недосягнення компромісу суперечка може бути передана на розгляд до компетентного суду України. До Політики та відносин між Користувачем і Компанією застосовується чинне законодавство України.

  12. Оновлення Політики. 

  Ми маємо право в будь-який час і за будь-яких підстав вносити зміни до Політики без попереднього сповіщення Користувачів, розмістивши нову редакцію Політики за вищезазначеним посиланням.  Датою вступу в силу нової редакції Політики вважається дата опублікування Політики на Сайті. Компанія не зобов’язана повідомляти Користувачів про внесені зміни. Ми наполегливо рекомендуємо Вам час від часу перевіряти Політику й дату внесення останніх змін, аби залишатися в курсі останніх змін.

  У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики, Ви повинні припинити користуватися Сайтом, а також маєте право вимагати видалення Ваших Персональних Даних.

  13. Контактна інформація.

  Якщо у Вас є зауваження, сумніви чи запитання щодо цієї Політики, будь ласка, зв’яжіться з Нами за електронною адресою support@procamp.agency.

  Ми намагатимемося відповісти Вам якомога швидше, але не довше ніж упродовж 30 (тридцяти) календарних днів.