Кейси PDL
145

Як підвищити ефективність PDL проєкту протягом одного місяця

31.05.2024
Ольга Журавльова
photo

Клієнт – міжнародна партнерська мережа SalesDoubler, яка з 2012 року працює з Fintech, E-commerce, Services, Education і Crypto вертикалями і надає можливість рекламодавцям та вебмайстрам співпрацювати один з одним по моделі CPA. Головний офіс SalesDoubler знаходиться в Києві, а також компанія має представництво в Казахстані. Працює з 20+ ГЕО, де можна знайти офери від 300+ рекламодавців. Даний проєкт замовника – агрегатор МФО.

01. Огляд проєкту

Проєкт працює на українському ринку в висококонкурентній ніші надання фінансових послуг. У проєкті використовується тільки категорійний трафік (тематичні запити МФО). Ефективність рекламних кампаній  у даному контексті визначається двома ключовими показниками – кількістю конверсій, яку визначаємо через видані позики, та співвідношенням цінності до витрат, яке виражене через показник ROAS.

02. Визначення викликів

Завдання: підвищити рівень ефективності рекламних кампаній та досягти позитивного значення ROAS без суттєвого збільшення бюджету (в межах 150-170 тис. грн.), що стане базисом для подальшого масштабування проєкту.

03. Стратегія

Для досягнення мети - максимізації ефективності, а саме підвищення рівня взаємодії та конверсії, і, як наслідок, позитивних змін у ROAS, було вирішено оптимізувати наявні ресурси.

Було складено план дій, спрямованих на збереження рівноваги між витратами та ефективністю. Для визначення точок оптимізації (найбільш ефективних сегментів) було вирішено провести глибокий аналіз як наявного семантичного ядра, так і параметрів таргетингу.

Одночасно було заплановано провести аналіз текстових об’єктів та вдосконалити якість оголошень.

04. Реалізація 

В рамках реалізації стратегії, в першу чергу, було проведено детальний аналіз історичних даних. 

Стратегія призначення ставок

Оскільки на цей момент вже були протестовані різні варіанти стратегій:

photo
photo
photo

Ми мали змогу відстежити, що найкращі показники отримувались при використанні стратегії СРА (вартість за конверсію). Як наслідок, було прийнято рішення зосередити зусилля на подальшому вдосконаленні цієї конкретної стратегії. Оскільки основна ціль - вийти на позитивний ROAS, як цільове значення для стратегії було обране те, яке дорівнює середньому значенню цінності конверсії.

Семантичне поле

При проведенні глибокого аналізу було визначено як найбільш, так і найменш результативні семантичні одиниці. До останньої групи були віднесені як ключові слова та пошукові запити з низьким показником взаємодії, так і ті, які привертають аудиторію та сприяють переходу користувача на сайт, але не перетворюються на конверсії. Додатково, було суттєво розширено список мінус слів, що дозволило ще точніше визначити контекст, в якому ми хочемо уникати показів реклами.

Точкові коригування

З метою точнішого налаштування таргетингу та оптимізації взаємодії з цільовою аудиторією було внесено ряд коригувань:

  1. за типом пристроїв, оскільки були відмічені суттєві розбіжності в їхньому ефективному використанні;
  2. за місцеположеннями, в розрізі регіонів та міст, щоб забезпечити більш точне спрямування рекламних повідомлень на міста та регіони, де вища ймовірність залучення цільової аудиторії;
  3. за віком, щоб оптимізувати співвідношення рекламної ефективності до вікових груп та забезпечити максимальний вплив на цільовий сегмент.

Додатково були внесені коригування за днем тижня через виявлені суттєві коливання в підтримці інтересу аудиторії в залежності від конкретних днів. Це дозволило максимізувати взаємодію з аудиторією в час, коли її активність та інтерес є найвищими.

Оптимізація оголошень

Було здійснено аналіз текстових об’єктів, що використовуються в рекламних оголошеннях, з метою глибшого розуміння їхнього впливу на сприйняття цільовою аудиторією. В результаті цього аналізу були розроблені та впроваджені нові варіанти оголошень, спрямовані на максимально ефективну комунікацію із споживачами.

Читайте більше про те, як використовувати інноваційні підходи просування бізнесу в нашій статті “Основи Performance-маркетингу для бізнесу”.

05. Результати

Завдяки переліченим вище налаштуванням та коригуванням відповідно до потреб та поведінкових особливостей ефективної цільової аудиторії, рекламну кампанію було оптимізовано та  максимізовано її результативність.

photo

За даними за січень ми бачимо, що завдяки прийнятим мірам  у грудні, вдалось у порівнянні з показниками за листопад  збільшити на 36% CTR,  на 6,4% цінність конверсії, знизити  на 41% вартість конверсії та, як наслідок, отримати позитивний ROAS з показником 112%.

Працюємо з Procamp вже більше 4-х років. За період співпраці вдалося досягти визначних результатів майже по усіх проектах. Хоч ніша досить складна і конкурентна, Procamp завжди знаходили точки росту трафіку та ROI.

— Тарас Стадницький, Head of Media buying SalesDoubler

06. Висновки

Завдяки глибокому та всебічному аналізу виявлені слабкі місця рекламних кампаній в усіх площинах. 

Оптимізаційні коригування необхідно вносити виключно з урахуванням даних, які були отримані під час проведення комплексного аналiзу.

Системний підхід до оптимізації рекламної кампанії, котрий базується на засадах performance-маркетингу, дійсно розширює можливості та здатен забезпечити ефективний результат рекламних кампаній.

Загальне бачення ситуації, виставлення пріоритетів  та зосередження на основному для проєкту показнику ефективності дозволяє досягти поставленої цілі.

Бажаєте отримати такі ж результати для своєї компанії? Запрошуємо обговорити ваш потенціал.
Забронювати зустріч