Основи Performance-маркетингу для бізнесу

У світі бізнесу, де конкуренція стає дедалі гострішою, важливо не тільки привертати увагу своєї аудиторії, а й забезпечувати конкретні результати від маркетингових зусиль. І тут на допомогу приходить Performance-маркетинг.

01. Як працює Performance marketing

Performance marketing є одним з найбільш ефективних напрямків у сучасному маркетингу. Він відрізняється від традиційних методів тим, що орієнтований на досягнення конкретних маркетингових цілей та вимагає постійного вимірювання ефективності.

Одним з ключових аспектів performance marketing є способи запуску рекламних кампаній. Тут важливо використовувати вимірювальні метрики, такі як ROMI (Return on Marketing Investment), LTV (Customer Lifetime Value), CPA (Cost per Acquisition) та інші. Це дозволяє не лише оцінювати успішність кампаній, а й коригувати стратегії для досягнення максимального ефекту.

Однією з переваг використання performance marketing є можливість точного вимірювання ефективності рекламних зусиль. Завдяки цьому маркетологи можуть аналізувати результати в реальному часі і оперативно вносити зміни для оптимізації кампаній.

Технічно performance marketing потребує роботи з безперервними потоками даних — використання аналітичних інструментів для збору, аналізу та їх використання у реальному часі. Оптимізація кампаній також відіграє ключову роль у успішності цього підходу, оскільки вона дозволяє адаптувати стратегії в залежності від ринкових умов і змінювати підходи для досягнення максимальних результатів.

Performance marketing дозволяє прогнозувати і пришвидшувати продажі, а також адаптувати стратегії в реальному часі. Це допомагає підвищувати ефективність витрат та досягати значних результатів у сфері продажів та просування бренду.

02. Вступ до Performance-маркетингу

Уявіть, у вас є обмежений бюджет, і вам терміново потрібно збільшити продажі. Performance маркетинг – це якраз те, що вам потрібно. Ви платите тільки за реальні дії користувачів, що допомагає швидше досягти поставлених цілей.

Постановка проблеми та мета статті

У цій статті ми покажемо, що можна зробити для якісного поліпшення маркетингових кампаній у розрізі перформанс-маркетингу.

Ви можете використовувати підхід performance-маркетингу наступним чином для оптимізації своїх зусиль:

 • Вибір ключових метрик: які конкретні дії або результати ви хочете отримати від своїх рекламних кампаній. 
 • Цільова аудиторія і найбільш ефективні канали для її досягнення. Вибір платформи, які найімовірніше залучатимуть вашу цільову аудиторію.
 • Тестування та оптимізація: Запуск декількох рекламних кампаній з різними варіантами оголошень, цільової аудиторії та бюджетом і аналіз результатів. Подальша оптимізація кампанії зі збільшенням бюджету на найбільш ефективні.
 • Постійний моніторинг продуктивності рекламних кампаній. 
 • Фокусування на реальних результатах і ROI (повернення інвестицій). 

Правильний підхід до performance-маркетингу дає змогу замовити якісну рекламу, оптимізувати витрати та збільшити ефективність кампаній, забезпечуючи максимальне повернення інвестицій.

03. Відмінні риси performance-маркетингу

Існує декілька рис, властивих performance-маркетингу. І саме вони роблять цю модель популярною. Розглянемо найважливі з них.

Вимірюваність

Performance-маркетинг відрізняється вимірюваністю результатів через використання ключових показників ефективності (KPI). Це дозволяє ефективно розпоряджатися маркетинговими бюджетами і прискорювати інвестиції, орієнтуючись на досягнення конкретних цілей.

Performance-маркетинг дозволяє точно визначити, наскільки ефективно витрачаються кошти на рекламу, оскільки кожна кампанія має чіткі метрики успіху. Це дозволяє бізнесу не лише зрозуміти, як працюють його рекламні стратегії, а й вносити швидкі та точні корективи для покращення результатів.

Актуальність

У світі швидкоплинних змін у рекламі, performance-маркетинг виходить за рамки традиційних підходів, адаптуючись до нових трендів. Важливість тестування гіпотез та оптимізація маркетингових витрат дозволяє підтримувати актуальність і ефективність кампаній.

Performance-маркетинг заснований на постійному аналізі даних та реагуванні на зміни в ринкових умовах. Це означає, що стратегії і тактики реклами постійно оновлюються, щоб забезпечити оптимальні результати в непередбачуваних умовах.

Спрямованість на результат

Однією з ключових відмінних рис performance-маркетингу є спрямованість на результат. KPI орієнтовані на стимулювання потенційних клієнтів до конкретних дій, що дозволяє ефективно впливати на конверсію та продажі.

Це означає, що кожна дія маркетингової кампанії має прямий зв’язок з бізнесовими цілями компанії. Наприклад, замовлення товару, заповнення форми зворотного зв’язку, або підписка на розсилку — це всі результати, на які спрямовані заходи performance-маркетингу.

Плата за результат

У performance-маркетингу використовується модель оплати за результат, а не за виконану роботу. Це сприяє ефективному використанню маркетингового бюджету без нераціональних витрат, оскільки компанії платять лише за досягнені ціліи.

Ця модель мотивує маркетологів до ефективних рішень і виконання цільових завдань, що стимулює зростання бізнесу та покращення його фінансових показників.

04. Основні принципи Performance-маркетингу

Можна виділити кілька ключових принципів, на яких ґрунтується перформанс маркетинг:

 • Цілі та показники успіху для кожної рекламної кампанії.
 • Постійний аналіз даних.
 • A/B-тестування та інші методи для перевірки різних гіпотез і стратегій..
 • Максимізація повернення інвестицій.

Усі дії та стратегії спрямовані на те, щоб забезпечити найбільший результат за мінімальних витрат. Розглянемо ключові етапи розробки стратегії performance-маркетингу в Procamp:

 • Оцінка поточного стану маркетингових зусиль включає в себе огляд і аналіз рекламних кампаній, промоакцій, SEO/SEM стратегій, контенту та інші фактори, що впливають на взаємодію з аудиторією. Також застосовується аналіз KPI та ROI: оцінка ключових показників ефективності, таких як конверсія, витрати на клієнта, витрати на рекламу, прибуток, а також визначення ROI для кожної рекламної кампанії та маркетингової діяльності. Спеціалісти проводять глибокий аналіз ефективності різних рекламних каналів  — соціальні мережі, пошукові мережі, контекстну рекламу, медіа-рекламу та інші форми просування, для визначення найбільш ефективних та прибуткових.
 • Наступний етап — постановка цілей. Важливо розглянути всі “за” і “проти” компанії, і загальну картину на ринку. Після цього потрібно чітко сформулювати, що саме необхідно досягти через умовний проміжок часу: більше продажів, підвищення середнього чеку, або, може, поліпшення ROI.
 • Розробка стратегії включає декілька моментів. Вибір цільових аудиторій — аналіз та сегментація аудиторії для визначення цільових груп клієнтів, їх потреб, інтересів та підходів до комунікації. Визначення ключових повідомлень — розробка стратегії комунікації та визначення основних повідомлень, які будуть сприяти досягненню цілей кампаній. Вибір  найбільш ефективних та підходящих каналів просування для реалізації стратегії, з урахуванням особливостей цільової аудиторії та рекламних можливостей.
 • Планування та бюджетування: створення детального плану розміщення рекламних матеріалів та контенту відповідно до стратегії та обраного каналу просування; розподіл бюджетів між різними рекламними каналами та видами діяльностей, такими як контент маркетинг, PPC реклама, соціальні медіа та інші; визначення оптимального часу для запуску кампаній та планування таймінгів рекламних акцій.
 • Запуск та оптимізація кампаній в Procamp — це постійний контроль та відстеження результатів кампаній в реальному часі для швидкої реакції на зміни та оптимізації стратегії, внесення коректив та вдосконалення кампаній для досягнення кращих результатів та ROI та проведення тестів для визначення оптимальних стратегій та підходів до рекламної діяльності.
 • Одним ыз завершуючих етапів э аналітика та звітність. Спеціалісти використовують інструменти аналізу для збору, обробки та визначення ключових метрик ефективності кампаній. Також створюються детальні звіти з аналізу результатів кампаній та надання рекомендацій щодо подальших дій для покращення ефективності.
 • Далі проводиться коригування стратегії — оцінка ефективності та прийняття рішень щодо внесення коректив у стратегію на основі отриманих даних, адаптація стратегії до нових трендів, змін у споживчому підході та інших факторів, що впливають на результативність рекламних кампаній.

Останній етап включає в себе планування довгострокових стратегій та масштабування успішних практик на основі накопиченого досвіду, аналізу ринкових тенденцій та врахування змін у споживчому підході.

Якщо ви шукаєте ефективні рішення для розробки чи оптимізації своєї стратегії performance-маркетингу, команда Procamp готова вам допомогти. Ми пропонуємо глибокий аналіз, інноваційні підходи та професійну підтримку, щоб забезпечити вам максимальні результати.

Експерти компанії готові співпрацювати в усіх етапах від постановки цілей до постійного моніторингу та коригування стратегії. 

05.Що таке Performance-маркетинг

Performance маркетинг – це стратегічний підхід до маркетингу, орієнтований на досягнення конкретних бізнес-цілей шляхом вимірювання та оптимізації результатів маркетингових дій. У рамках цієї концепції кожна інвестиція має бути ретельно відстежена й оцінена за ступенем впливу на ключові показники успіху компанії, такі як прибутковість, конверсія та повернення.

Якщо порівнювати два підходи в галузі маркетингу – традиційний і performance, можна сказати, що перший з них зосереджується на привертанні уваги до компанії та створенні лояльності у клієнтів. Цей підхід, безумовно, має свої переваги, але з розвитком технологій і зміною вподобань споживачів, старі методи можуть виявитися не такими ефективними.

Перформанс маркетинг — це зосередження на постійному поліпшенні наших рекламних кампаній, щоб привернути й утримати увагу клієнтів і, головне, перетворити це на конкретні дії. Ми орієнтуємося на результати.

Бажаєте створити влучний performance-маркетинг для своєї компанії? Давайте обговоримо ваш потенціал.
Забронювати зустріч

Важливість метрик та аналітики

Під час оцінювання ефективності рекламних кампаній у performance marketing використовують різні метрики. Ці ключові показники допомагають зрозуміти, наскільки успішно досягаються поставлені цілі і як ефективно використовуються рекламні ресурси.

Найважливішими метриками в рекламних кампаніях є показники вартості витрат: 

 • CAC (Customer Acquisition Cost) – Вартість приваблення клієнта. Це загальна сума витрат, понесених компанією для приваблення одного нового клієнта. Це може включати маркетинг, рекламу, зарплати продажів тощо. (CAC (Customer Acquisition Cost) – це показник, який визначає вартість привернення нового клієнта компанією. Сума всіх витрат, які компанія здійснила для залучення одного нового клієнта, включаючи витрати на маркетинг, рекламу, зарплати продажів та інші витрати, пов’язані з привертанням клієнтів.)
 • CPA (Cost per Action) – Вартість за дію. Це сума, яку рекламодавець платить за кожну конкретну дію, наприклад, за реєстрацію, підписку або покупку, здійснену в результаті реклами. (CPA (Cost per Action) – це витрати, які рекламодавець платить за кожну конкретну дію, таку як реєстрація, підписка або покупка, що відбулася через рекламу. Це дозволяє оцінити ефективність рекламної кампанії, враховуючи конкретні результати, що були досягнуті. Наприклад, якщо компанія запускає рекламну кампанію з метою привернути нових клієнтів, вона може використовувати CPA (Cost per Action) для вимірювання ефективності цієї кампанії.)
 • CPC (Cost per Click) – Вартість за клік. Це сума, яку рекламодавець платить за кожне натискання на свою рекламу. Це популярна модель в онлайн-рекламі для приваблення трафіку на вебсайти. (CPC (Cost per Click) – це сума, яку рекламодавець платить за кожен клік на свою рекламу. Наприклад, якщо компанія запускає рекламну кампанію у пошуковій системі і платить $0.50 за кожен клік на її рекламу, то це буде CPC для цієї кампанії. Ця модель реклами є популярною в онлайн-рекламі, оскільки дозволяє привабити цільовий трафік на веб-сайти, сплачуючи тільки за фактичні кліки на рекламу.)
 • CPM (Cost per Millennium) – Вартість за тисячу показів. Це сума, яку рекламодавець платить за кожну тисячу показів своєї реклами на вебсайті або в рекламній мережі. (CPM (Cost per Mille) – це сума, яку рекламодавець платить за кожну тисячу показів своєї реклами на вебсайті або в рекламній мережі. Наприклад, якщо рекламодавець платить $5 за CPM, то це означає, що він платить $5 за кожну тисячу разів, коли його реклама відображається перед аудиторією. Це популярна модель розрахунку вартості реклами, яка дозволяє рекламодавцю ефективно оцінювати витрати на привертання уваги до свого бренду або продуктів серед широкої аудиторії.)
 • CPI (Cost per Install) – Вартість за інсталяцію. Це сума, яку рекламодавець платить за кожне встановлення додатку в результаті реклами. Часто використовується в мобільному маркетингу. (CPI (Cost per Install) – це вартість, яку рекламодавець платить за кожну інсталяцію додатку, яка відбувається через рекламу. Цей показник часто використовується в мобільному маркетингу для вимірювання ефективності рекламної кампанії. Наприклад, якщо за кожну інсталяцію додатку рекламодавець платить $2, то це буде CPI для цієї кампанії. CPI дозволяє оцінити вартість привернення нових користувачів через встановлення додатку.)
 • CPL (Cost per Lead) – Вартість за потенційного клієнта. Це сума, яку рекламодавець платить за кожного користувача, який виявляє інтерес до продукту або послуги, наприклад, заповнюючи форму на сайті. (CPL (Cost per Lead) – це вартість, яку рекламодавець платить за кожного потенційного клієнта, який виявляє інтерес до продукту або послуги, наприклад, заповнюючи форму на веб-сайті або залишаючи контактні дані для отримання додаткової інформації. CPL є важливим показником ефективності маркетингової стратегії, оскільки він дозволяє визначити вартість залучення цільової аудиторії, яка проявляє зацікавленість у продукті чи послузі.)
 • CPO (Cost per Order) – Вартість за замовлення. Це сума, яку компанія платить за кожне замовлення, здійснене в результаті рекламної кампанії. (CPO (Cost per Order) – це вартість, яку компанія платить за кожне замовлення, яке було здійснено в результаті рекламної кампанії. CPO є важливим показником ефективності рекламної стратегії, оскільки він визначає вартість отримання кожного конкретного замовлення від цільової аудиторії.)
 • (CPS (Cost per Sale) – це вартість, яку рекламодавець платить за кожний продаж, що був здійснений в результаті рекламної кампанії. Ця сума може бути фіксованою або відсотковою від продажу. CPS є важливим показником ефективності маркетингової стратегії, оскільки він визначає реальну вартість залучення клієнтів, які здійснюють покупки.)
 • (ROI (Return on Investment) – це показник, який вимірює ефективність інвестицій шляхом порівняння прибутку або збитку з вартістю інвестицій. Він обчислюється як різниця між прибутком та витратами, поділена на витрати і виражена у відсотках. Наприклад, якщо компанія інвестувала $1000 у рекламну кампанію і отримала від неї прибуток $2000, то ROI складатиме (2000 – 1000) / 1000 * 100% = 100%. ROI дозволяє оцінити ефективність інвестицій та прийняти рішення щодо їхньої доцільності на основі фінансових показників.)
 • (ROMI (Return On Marketing Investment) – це показник, який вимірює ефективність маркетингових інвестицій шляхом порівняння прибутку або збитку з вартістю цих інвестицій. Це є варіацією ROI, спеціально орієнтованою на вимірювання ефективності маркетингових зусиль. ROMI дозволяє оцінити, наскільки ефективно компанія використовує свої маркетингові ресурси та приймати рішення щодо оптимізації маркетингових стратегій на основі фінансових показників.)
photo

Ці показники допомагають зрозуміти, скільки коштує залучення нових клієнтів, вчинення конкретних дій або продаж товарів чи послуг.

06. Стратегії успішного Performance-маркетингу

Існує кілька підходів, які здатні зробити маркетингову кампанію успішною. Розглянемо основні.

Вибір правильних каналів для залучення трафіку

photo

Основні джерела трафіку в performance маркетингу:

 1. Пошукова реклама. Розміщується на пошукових платформах. Це дає змогу залучати трафік через пошукові запити користувачів, що відповідають ключовим словам вашого бізнесу.
 2. Розміщення реклами в соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, LinkedIn та інші, дає змогу цілеспрямовано досягати аудиторії за їхніми інтересами, демографічними характеристиками та поведінкою.
 3. Email-маркетинг. Використання email-розсилок для залучення та утримання клієнтів. Це ефективний спосіб комунікації з аудиторією, надаючи їм інформацію про нові продукти, акції та спеціальні пропозиції.
 4. Контент-маркетинг (статті, відео тощо). Створення та поширення цінного контенту, такого як статті, відео, інфографіка та інші формати. Цей підхід дає змогу привернути увагу аудиторії, встановити експертність компанії у своїй галузі та створити довгострокові відносини з клієнтами.
 5. Партнерська реклама. Співпраця з іншими компаніями або партнерами для поширення вашої реклами. Це може включати розміщення вашої реклами на сайтах партнерів, участь у спільних акціях або програмі рефералів.
 6. Медійна реклама — це форма реклами, яка розміщується на різних медійних майданчиках, таких як телебачення, радіо, преса, онлайн-сайти та мобільні додатки. Медійна реклама зазвичай охоплює широку аудиторію і може бути використана для підвищення обізнаності про бренд або продукт, залучення нових клієнтів і збільшення продажів.

Для оцінки ефективності перформанс маркетингу використовують різні методи і показники:

 1. Трафік відображає кількість відвідувань, кліків або переглядів за певний період часу. Хоча трафік не завжди є точним показником якості дій користувачів, він допомагає відстежувати зміни та аналізувати причини зростання або спаду активності.
 2. CR (Коефіцієнт конверсії) показує співвідношення числа цільових дій (наприклад, покупок або заповнення форми) до загальної кількості відвідувачів. CR є ключовим показником ефективності маркетингових інструментів, оскільки дає змогу оцінити, наскільки успішно залучений трафік перетворюється на цільові дії.
 3. BR (Показник відмов) допомагає виявити проблемні місця на сайті, які можуть відштовхувати відвідувачів. Аналізуючи BR, можна визначити фактори, що призводять до відмови, і внести відповідні зміни для підвищення конверсії.
 4. ROI (Повернення інвестицій) дає змогу оцінити окупність рекламних кампаній та їхню ефективність. Цей показник показує, скільки грошей приносить кожен вкладений долар у маркетингові зусилля.

Додаткові показники для оцінки ефективності включають:

 • CPC (Вартість за клік): — сума, яку рекламодавцю доводиться заплатити за кожен клік за його оголошенням.
 • CPA (Вартість за дію) — ціна за конкретну дію користувача, наприклад, купівлю товару або заповнення форми.
 • CPO (Вартість залучення клієнта) — розрахунок, що показує, скільки грошей компанії обходиться залучення одного нового клієнта.
 • LTV (Довічна вартість клієнта) — сума, яку клієнт приносить компанії за весь час співпраці.
photo

Таргетинг і персоналізація повідомлень

Таргетинг у performance маркетингу полягає у спрямованій на певну аудиторію доставці рекламних повідомлень. Це може бути базується на різних критеріях: демографічні дані (вік, стать, місце розташування), інтереси, поведінка онлайн та інші.

Персоналізація повідомлень у performance маркетингу полягає у створенні рекламних матеріалів, які адаптовані до конкретних інтересів і потреб кожного одержувача.

Це включає в себе використання імені одержувача, пропонуючи релевантні товари або послуги, ґрунтуючись на його попередніх діях або інтересах.

A/B тестування та оптимізація кампаній

A/B тестування дає змогу порівнювати дві або більше версії реклами або веб-сторінки, щоб визначити, яка з них ефективніша. Шляхом тестування різних варіантів заголовків, зображень, тексту тощо, можна визначити, на що краще реагує ваша аудиторія.

07. Технології та інструменти в Performance-маркетингу

Огляд ключових інструментів для ефективного управління кампаніями:

 • Google Analytics / Google Ads / Facebook Ads Manager: платформи для аналітики та управління рекламними кампаніями, що надають великі дані та можливості для налаштування реклами.
 • A/B тестування: Інструменти для визначення ефективності рекламних варіантів і оптимізації кампаній.
 • SEO інструменти: аналітика ключових слів і SEO допомагає оптимізувати контент і поліпшити його позиції в пошукових системах.
 • CRM системи: управління даними про клієнтів і персоналізовані комунікації.

Автоматизація маркетингу:

 • Email-маркетинг: Автоматизація розсилок і відстеження результатів.
 • Соціальні мережі: Планування та аналіз соціальних кампаній.
 • Рекламні платформи: Автоматизоване управління рекламними кампаніями.
 • Аналітика: Швидка аналітика результатів для прийняття рішень.

Комплекс заходів у performance маркетингу, що охоплює аналітичні інструменти, оптимізацію кампаній і автоматизацію процесів, дає змогу максимально ефективно використовувати рекламний бюджет.

— Віталій Музиченко, CEO Procamp

Відірвемо ваш бізнес від гравітації photo неефективного маркетингу

Забронювати зустріч